Handel en Wandel op de Veluwe

Voor mensen die mij nog niet kennen, ik ben Cor van Baarle, en mijn hobby is Archeologie. Hier heb ik een boek over geschreven in 1989 en in 2009, mijn eerste uitgave was: Handel en wandel op de Noord-Veluwe.

Mijn tweede uitgave is Handel en Wandel op de Veluwe.

Dit boek wil de lezer leiden langs de boeiende culturele erfenis van de Noord – Veluwe van prehistorie tot historie. De ruim 130 foto’s en tekeningen laten zien dat veel tegenwoordige nederzettingen en landschapselementen hun grondslag vinden in het soms verre verleden.

Mijn vernieuwde uitgave is bedoeld voor ieder die intresse heeft in de veluwe en zijn achtergrond. Ik heb met plezier aan dit boek gewerkt en heb nieuwe ontdekkingen opgedaan. In een van de ontdekkingen heb ik 20 jaar onderzoek zitten.  

UITVERKOCHT

Dit mooie boek is een uitgave van BDG Zwolle 2009. Tekstredactie;

Jacques Helder en Anneke van Putten. Ontwerp lay-out en vormgeving;
Willem Blok.
Druk; Zalsman Kampen BV.