Unieke vuistbijl van Epe

C. van Baarle

In 1964 werd door twee jonge Epenaren een ondergrondse hut gegraven in een bosperceel aan de Torenweg.

Ze bouwden een hut op een diepte van anderhalve meter.

Bij het graven kwam een mooie vuursteen te voorschijn, symmetrisch van vorm, die ze zo mooi vonden dat ze hem bewaarden. Later werd hij als versiering in een plantenbak gelegd.

Omstreeks 1967 kocht de vinder van de steen een boekje over vuurstenen voorwerpen. Hij vergeleek zijn steen met de afbeeldingen waarbij hij tot de conclusie kwam, dat die erg veel op een vuistbijl leek.

In 1984 werd de vuursteen door deskundigen bekeken.

Het gaat hier om een zeer fraaie en unieke vuistbijl uit de begintijd van de laatste IJstijd het Weichselien genaamd.

De gevonden vuistbijl is een Mousterien-vuistbijl uit de Acheuléen –traditie.

Het werktuig is 9,9 cm lang, 7,1 cm breed en 1,5 cm dik. Aan twee zijden zijn scherven afgeslagen.

De vuistbijl is uit grijsbruin vuursteen geslagen. De bijl werd mogelijk gebruikt als een groot mes om dieren mee te villen en te ontleden maar ook als slagwapen.